I korthet

Ofta nämns Conrad Waddington (1905–1975) som den som myntade begreppet epigenetik. Det var 1942 som han definierade den som "den gren av biologin som studerar orsakssambandet mellan generna och deras produkter, vilka skapar själva fenotypen". [...]

När ny teknik blir tillgänglig måste samhället vara mycket uppmärksamt på riskerna för att den används på fel sätt. Det gäller i synnerhet teknik som är så kraftfull att den kan förändra vår värld i grunden. Epigenetiken gör det möjligt att programmera om genom utan att göra några genetiska modifieringar. [...]

"Det är lockande att ställa frågan om detta spiralvridna halsband, med sina pärlor av purin- och pyrimidinbaser, i själva verket är – Gud." James Watson [...]

Den klonade kissekatten med två mammor.
Vår sista katt fick heta Guinness (som det välkända irländska mörka ölet!) eftersom hon hade spräcklig päls och såg ut som ett stop öl där skummet håller på att lägga sig. Om jag hade 25 000 pund över och om Guinness [...]

Ett par hundra år före Kristi födelse var det några kloka greker som började fundera på hur vi människor egentligen utvecklas. Hur mycket är vi förprogrammerade, hur mycket formas vi av miljön? Mer än två årtusenden senare vet vi fortfarande inte exakt hur det ligger till. [...]

What is epigenetics? Since you have come to visit our website, you are probably curious about this field of science which is attractings increasing attention today and will probably undoubtedly continue to grow in the next decades.[...]

No translation available.
If you are interested in translating articles from English into another European language (Fr De Es It Nl Sv) please contact the Project officer